7 Kasım 2006 Salı

Haset

Allah (cc) Adem Aleyhisselam’ın şahsında insanı yarattıktan sonra Akıl, İman ve Haya’yı da yarattı. Onlara insan vücudunu gezmelerini ve beğendikleri yere yerleşmelerini buyurdu. Akıl hiç tereddüt etmeden beyni kendisine mekan seçti. İman yerleşecek yer olarak kalbi beğendi. Haya ise biraz araştırdıktan sonra insan yüzüne yerleşti. Rivayet olur ki her şey zıddı ile kaim olduğu için Allah (Celle Celâlühû) bu üç hassanın zıdlarını da yarattı. Gadap, Haset ve Fesat. Gadap beyne meyletti. Akıl “eğer burayı mesken edineceksen önce ben çıkayım” dedi. “Çünkü burada ikimiz bir arada duramayız.” Haset kalbe, fesat ise yüze hamlettiklerinde de onlar da muhataplarından aynı karşılığı aldılar. Özellikle haset duygusu üzerinde durmak istiyorum: “Bende yoksa onda da olmasın.” cümlesine insanla insan arasında cereyan eden bir dışavurum olarak bakmamak lazım. Temelinde insanın Yaratıcısına olan güvensizliğinin yattığını pekala söyleyebiliriz. “Onda da olsun bende de olsun” demez. 

Gene bir rivayette Musa (A.S) tur dağına çıkarken yolda bir Hasis kula rastlamış. Bu zatı kendinde olmayan bir malı Allah'tan isteme yerine tüm enerjisini o mala sahip olan komşusuna haset ediyormuş. Hazreti Musa’ya “falanca malım yok. Allah’a söylesen de bana ondan nasip etse” demiş. Hz. Musa da tamam demiş. “Âlim-ün bi Zat-is'sudûr (kalplerden geçeni bilen) Rabbimiz konu açılınca Hz. Musa’ya “Ya Musa o kulum haset bir kimsedir. Aynı maldan hem ona hem de komşusuna bir tane daha vereceğimi söylersen gerçek maksadını öğrenirsin” buyurmuş. Gerçekten de Hz. Musa ilahi mesajı ilettiğinde adamdan müthiş bir tepki gelmiş. Zinhar razı olmamış. Yüce Yaradan’ın takdirine laf uzatmaya kalkışmış. “Ona da verecekse ben istemem” diyerek gerçek niyetini belli edivermiş. 

Kısacası “haset” deyip geçmeyelim dostlar. Çok önemli bir husus. Allah korusun insanı dinden eder. Kalpte haset varsa iman zorlanır. Allah (cc) her şeyi yerli yerinde yaratmıştır. Her şeyde bir hikmet vardır. 

Bugün size konuyla ilgili güzel bir beyitle veda ediyorum. Arayı uzattığımın farkındayım ama işler bugünlerde yoğun. İdare ediverin artık.

Ey nefsî, hasisî bi diyanet
Sermaye-i hile vü hiyanet
(Ey sermayesi hile ve hiyanet olan hasis ve dinsiz nefsim.)

Hiç yorum yok: