24 Şubat 2008 Pazar

Lokman

Rivayete göre Lokman'a "bilgeliği mi (hikmet), peygamberliği mi tercih edersin" diye sormuş Yüce Yaratıcı. "Peygamberliğin yükü ağırdır ben onu kaldıramam" diyerekten Hikmet'i talep etmiş Hz. Lokman. Hikmet O'nun vasfı olmuş Lokman Hakîm (hikmet sahibi) denilmiş. Bizim dilimizde Lokman Aleyhisselam aynı zamanda doktor manasına hekimdir de. Bu nasıl olmuş niye değişmiş bilmeyiz ama kötü olmamış. Kuşkusuz hikmet sahibi birisi hem gönüllerin hem de bedenin doktorudur. Biz, Lokman (AS)'ın hikmet dolu öğütlerini buraya yazalım; İnşallah nefsimiz deva bulur, ıslah olur. Dağ başındaki pınarlara konan kuşlar misali bu internet dünyasında dolaşan birileri okur, bilenler bilgilerini tazeler, bilmeyenler kana kana içerler ötelerden gelen ve hiç eskimeyen bu öğütleri:

- Yavrucuğum, Allah’a ortak koşma! Doğrusu şirk büyük bir zulümdür. (13)
- Yavrucuğum, yaptığın iş (iyilik veya kötülük) bir hardal tanesi kadar da olsa, bir kayanın içinde veya göklerde, yahut yerin derinliklerinde de bulunsa, Allah onu getirir. (Ortaya çıkarır.) Doğrusu Allah çok lütufkârdır, her şeyden haberdardır. (16)
- Yavrucuğum, namaz kıl, iyiliği emret, kötülüğü önle. Başına gelene sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer şeylerdir. (17)
- İnsanları küçümseyip yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri asla sevmez. (18)
- Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki seslerin en çirkini eşeklerin sesidir. (19)

- Dört zamanda dört şeyi korumak gerekir; namazda gönlü, halk arasında dili, yiyip içmede boğazı, bir kimsenin evine girince de gözü.
- Ey oğul! Horoz senden daha akıllı olmasın! O, her sabah zikir ve tesbih ediyor, sen ise uyuyorsun.
- Yavrum! Tövbeyi yarına bırakma, çünkü ölüm ansızın gelip yakalar!
- Ey oğul! Merhamet eden merhamet bulur. Sükût eden selâmete erer, hayır söyleyen kâr eder.
- Yavrum, meclisleri ihmal etme! Allah’ı anan bir topluluk gördüğünde onlarla otur. Eğer âlimsen ilmin işine yarar; cahilsen onlar sana öğretirler. Umulur ki Allah onlara rahmetini lütfeder, rahmet onlarla beraber sana da ulaşır. Allah’ı anmayan bir topluluk gördüğünde ise onlarla oturma. Eğer âlimsen ilminin sana bir yararı olmaz; cahilsen saptırırlar seni.

Hiç yorum yok: