27 Kasım 2010 Cumartesi

ihtilaf günü

Bir konuda ziyadesi ile muzdarip olduğumu belirtmeden edemeyeceğim: Günümüz Ulemasının İhtilafı. Aslında bu tür konulara hiç girmemek lazım da biz henüz o aşamaya gelmedik demek ki. Söz, kıyısından köşesinden değinip ağzımı kapatacağım. Zira işin içine girdiğim zaman bir kişilk de olsa ihtilaf merkezi oluveririz Allah saklasın.
Efendim öğrendiğimiz ve okuduğumuz kadarıyla İslam Tarihinin birçok döneminde alimler ihtilafa düşüp birbirinden farklı düşünmüştür. Bu durum çoğu zaman hoşgörü ile karşılanmış, tatlıya bağlanmış veya kendi aralarında konuşarak halledilmiş çoğunlukla. Halledilmeyen konularda ise her görüşün takipçileri olmuş, takipçisi olmayanlar ise sönüp gitmiş. Kabaca böyle söyeleyebiliriz haddimiz olmayarak. Şimdi durum farklı. Modern kitle iletişim araçları, (özellikle televizyon ve radyo) işin cılkını çıkardı desek yeridir. Artık sıkıldım. Mübarek hocalar önüne gelen televizyona çıkıp en uç noktalardaki görüşlerini faş ediyorlar. Genellikle bu konular ihtilaflı konular oluyor. Birinin söylediğine öbürü itiraz ediyor. Yüzyüze gelmeden ayrı ayrı zaman ve mekanlarda birbirine söylemediğini bırakmıyorlar. Bu mudur usül. Usülsüz vusül olur mu? Herkesin gözünün önünde mi olur ilmi tartışmalar. Büyüklerimiz böyle mi yapmış? İlim irfan meclisi denen bir olay var. Konuya yabancı olmayan insanların huzurunda oturur tartışırsınız, insanlar da ya birinize ya da her ikinize de ikna olur. Şimdi televizyonun karşısında sizi izleyenlerin kafasını karıştırmanın ne anlamı var? Bu insanların her biri ayrı düzeyde ve mizaçta. Sonra ne oluyor? Bırakın din konusunda aydınlanmayı insanların kafası daha da karışıyor. Birisi şefaat var diyor, diğeri yok diyor. Her ikisi de ayet ve hadisten dem vuruyor. Şimdi oldu mu? Neyse daha fazla ileri gitmeyim. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir. Allah (C.C.) hepimizi doğru yoldan, sırat-ı müstakimden ayırmasın. İhtilafa düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz, Muhammed Mustafa'ya (S.A.V.) mahlukat adedince salât ve selam olsun.

Hiç yorum yok: