7 Aralık 2010 Salı

muharrem günü

Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi Rabbilâlemîn
1432 sene önce Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'ye hicret eden Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya mahlukat adedince salât ve selâm olsun. Tarihin kaydettiği ve kaydedeceği en kutlu yolculukta ve ömrünün son demine kadar O'nun yanında olan Sıddık-ı Ekber Ebubekir Efendimizden Allah (C.C) razı olsun. Yeni senenin ilk şafağının sökmesine saatler kaldı. Rabbimiz hakkımızda hayırlısını nasib etsin. Son nefesimize kadar ve en önemlisi son nefesimizde bizleri iman nimetinden ayırmasın. Amin...

Yukardaki duanın Muharrem ayının ilk günüde ve aşure gününde okunması yönünde tavsiyeler var. 3 er kere okuyalım. Dua, bizim bu yolculuktaki silahımızdır. Vesselam...

2 yorum:

neyzen dedi ki...

Gerçi malum-u âlinizdir amma biz bereket vesilesi olsun diye tekrar edelim: Hicret-i Nebi 26 Safer ile başlayıp 12 Rebiülevvel’de temam olmuş bir kutlu seferdir, Muharrem ayı ile zahiren bir bağı yoktur, gelip geçen demler Şah Huseyn firkatiyle, ehli beyt muhabbetiyle tevhid olma vakti olsa gerektir.

Kitab-ı mübin bize bunu öğretir:
İşte bu, Allah’ın iman edip makbul ve güzel işler yapan kullarına verdiği mutluluk müjdesidir. De ki: Ben bu risalet ve irşad hizmetinden ötürü, sizden akrabalık sevgisinden (ehl-i beyt muhabbeti) başka beklediğim hiçbir karşılık yoktur. İşte kim böyle bir sevgi olsun, başka iyi işler olsun gerçekleştirirse, Biz de onun o iyiliğinin sevap ve mükâfatını kat kat artırırız. Çünkü Allah gafurdur, şekûrdur (çok affedicidir, kullarının az işlerini fazlasıyla ödüllendirir). [Şura, 23]

Muhabbet-i Ehli beyt-i Mustafa üzerlerimize sâyebân olmaklığına vesile olur ümidiyle Haram aylardan Muharremin birinden dokuzuna kadar, öğle ile ikindi arası ” sevabı Kerbela şehitlerine ve Ehli Beyt’e bağışlanmak üzere Allah rızası için” Fatiha’dan sonra 3 ihlas okunarak 2 rekat namaz kılmak gerektir. Senede üç kıymetli “10 gün” vardır. Bu günleri boş geçirmemek gerektir. Bunlardan ilki Muharrem’in ilk 10 günüdür. Aşık-ı sadıklar bu 10 günü oruçla geçirmeye çalışmalı, en azından 9. ve 10 . günü veya 10 ve 11. günleri oruç tutsa gerektir.

Aşk olsun
huuu

Yol ve Yolcu dedi ki...

Efendimizin(sav) hicretinin vuku bulduğu sene başlangıç kabul edilerek tertib edilmiş hicri takvim. Muharrem'in ilk ay olmasına dokunulmamış. Sene-i devriyeler aynı zamanda Hicetin de yıldönümüdür diye böyle yazdım. Hatırlatma için teşekkür ederim.