23 Şubat 2011 Çarşamba

şehid günü

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.
Biri ecdadıma saldırdımı,hatta boğarım!...
-Boğamazsın ki!
-Hiçolmazsa yanımdan kovarım.
Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;
Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.
Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!
Kanayan bir yara gördümmü yanar ta ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!
Adam aldırmada geç git, diyemem aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!
Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...
İrticanın şu sizin lehçede ma'nası bu mu?
(Mehmet Akif Ersoy)
Mağribin şanlı evlatlarına selam olsun. Şehadetleri ile kirlenmiş topraklara can verenleri, kan verenleri rahmetle yad ediyoruz. Ekmek parası için, çocuklarının rızkı için ve Libya'nın imarı için taa Anadolu'dan kalkıp giden 25 bin vatan evladı arasında bulunan Yunus Emre isimli kardeşimizin de katledildiğini öğrendik. Yunus Emre Hazretlerinin yaşadığı topraklardan Libya'ya giden, Afrika toprağını kanı ile mayalayan Yunus Emre Çelik'i Rabbim şehadet mertebesi ile taltif etmiştir inşaallah.
Ey zalim, ey katil, ey cani! Nasıl kıydın Çöl Aslanlarına. Sana diyecek sözüm kalmadı. El Kahhâr olan Allah (c.c.) seni en kısa zamanda kahr-u perişan etsin.
Rabbim bizleri ve tüm Ümmet-i Muhammed'i (s.a.v) esirgesin...
Yâ Rabbî, biz kendimize zulmettik. Bizi bağışla.
Yâ Rabbî, bizi bize bırakma. Yâ Rabbî, Celalinden Cemaline iltica ediyoruz. Bize Cemalinle muamele eyle. Yâ Rabbî, Mağrib'in şanlı şehidlerini bizlere şahid eyle. Onların şefaatine bizleri nail eyle. Yâ Rabbî, bizlere de said olarak yaşamayı, ve şehid olarak ölmeyi nasib eyle. Amîn, amîn, amîn Ya Muîn...

Hiç yorum yok: