26 Eylül 2011 Pazartesi

3. Muhabbet

Merhametlilerin en merhametlisi "Erhumür'r Rahimîn" olan Allah Celle Celâlühû'dur. O'ndan sonra sırası ile Peygamberler, Evliyâ, Sulehâ ve anne baba gelir. Merhamet ile muhabbet bir elmanın iki yarısı gibidir. Muhabbet etme noktasında bu sırayı takip etmek gerekir. Mürşide muhabbet anne babaya muhabbetten önce gelir. Zira anne babamız bizim ulvi ruhlar aleminden süflî dünya alemine gelmemize vesile oldular. Onların hakkı ödenmez. Mürşidler ise bizim bu süflî alemden ahiret alemine sağ salim geçmemize kılavuzluk ettikleri için manevi babalarımızdır. Onları hakkı hiç mi hiç ödenmez. Dolayısı ile sevgi ve muhabbete layıktırlar. Yolcu'nun mürşidine muhabbet beslemesi, onu arzulaması, gıyabında yüzünü, sesini, kokusunu müşahede etmesi tabii bir hâldir.
Başlangıçta Nefs-i Emmare'yi  Hakk yoluna döndürmek için gayret göstermek gerekecek. Allah'tan gayrıyı aradan çıkarmalı arayı açan sıfatlardan hızla uzaklaşmalıdır:
Bu sıfatların birincisi gaflettir. Haktan gafil olmaktır. Derviş, bir an bile gaflete düşmeyi ölümü ile bir tutmalıdır. 
İkincisi gadaptır. Nefsi için asabilik ve kızgınlık göstermenin kökü şirke kadar gider.
Üçüncüsü buğz ve kindir. "Bir kalpte ya kin olur, ya din" buyurulmuştur. Mümin kardeşi ile dargın kalanın vay haline. Nefse muhalefet etmek ibadettendir. Kin perdesini aradan kaldıranın Allah da Kendisi ile o kulu arasındaki perdeleri kaldırır.
Dördüncüsü haset, beşincisi şehvet, altıncısı ucub ve yedincisi riyadır.
Salik, Rabbi ile arasında engel olan bu sıfatlardan birer birer kurtuldukça kalbine bir kor gibi aşk közü düşer. Tevhid nefesi ile ziyadeleşen bu ateş nura dönüşür. Zamanla bütün vücudu saran aydınlık bir kandil olur. 
Nazargah-ı İlahî olan kalbden Allah'tan gayrıyı çıkarmak başlıca vazifemiz olmalıdır. Bu temizlikte başlıca rehberimiz salât-u selâmdır. Muhabbet pınarı olan Efendimiz'e (s.a.v.) çokça salavat getirmeliyiz. Zira tevhid kelimesi "Muhammedün Rasulallah" ile tamam olur. 
Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl,
Muhammed'siz muhabbetten ne hâsıl?
Üçüncü mektuptan muhabbetin kaynağını öğrendim.

Hiç yorum yok: