10 Şubat 2012 Cuma

Salâvat-ı Şerif bahsi


Ey Allah'ım!
Efendimiz Muhammed'e, O'nun Âline ve Ashabına Salât ve Selâm eyle...
Öyle ki, bu Sâlat-u Selâm ile Sen bize; 
rıza ve kolaylık kapılarını açar,
şer ve zorluk kapılarını kapatırsın.
Sen bizim Mevlâ'mızsın. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel Yardımcısın... 

Hâmiş: Mü'minlerin haftalık bayramı olan Cuma günleri aynı zamanda Efendimiz'e (s.a.v.) Salâvat-ı Şeriflerimizi "direk arz" günlerimizdir. Bu günkü Salâvat-ı Şerifimiz Şam-ı Şerif'ten. Son günlerde kalbimizi hüzne gark eden bu mübarek beldenin bir an önce sulh-u sükûn bulması için, daha bir aşk ile niyaz edelim ne olur!
Şam ve Halep Şeriat Fakülteleri Hadis ve Tefsir Profesörü Nurettin Itır Hoca'nın naklettiğine göre bu Salâvat-ı Şerife, Şam hadis ulemalarından Şeyh'ül İmam Abdullah Sirâceddin'in evradında kendi el yazısı ile yazılı imiş. Bu Salâvat-ı Şerife'yi okumanın çok açık faydaları görülmüş. Siraceddin Hocaefendi her cuma gecesi bin defa okurmuş.
Vesile olan Merhum Bayram Ali Öztürk Hocanın, tüm geçmiş ulemâ, sulehâ, şuhedâ, meşâyıh ve bil cümle mü'min ve mü'minatın ruhları şâd olsun, makamları cennet olsun. Amin.

Hiç yorum yok: