9 Mart 2012 Cuma

tefriciye bahsi


Rahmân, Rahîm olan Allah'ın İsmi ile,
Şüphesiz Allah ve Melekleri Peygamber'e salât ediyorlar. Ey îman edenler! Siz de O'na salât ve selâm edin. 
(El Ahzâb Suresi 56. Ayet)

Allahım! 
Efendimiz Muhammed'e, salâtın en olgunu ve selâmın en güzeli ile salât ve selâm olsun! Öyle bir Zât'tır ki O'nun aracılığı ile düğümler çözülür, sıkıntılar giderilir, zorluklar aşılır, ihtiyaçlar karşılanır, temiz dileklere ve güzel sonuçlara ulaşılır. O'nun mübârek yüzü hürmetine yağmur istenir. 
(Allahım)
İlminin kuşatması ve yaratılmışların sayısınca, her an ve her nefeste, O'na, O'nun Âline ve Ashâbına salât ve selam olsun!

Hiç yorum yok: