1 Mart 2014 Cumartesi

Kırım'ım/ız Eyvah


BAHÇESARAY ÇEŞMESİ

..........

Onı şay tez mezarına ne kirsetti?
Bu ümitsiz esirliknin kaygısı mı?

Hastalık mı, yoksa diğer bir illet mi?
Kim bile? O bu dünyanı tez terk etti.

Han sarayı titislenip, boşap kaldı;
Kırım-Giray kene ketti onı taşlap;

Tümen-tümen askerinen yat illerge,
Yat illerge yolga çıktı sefer başlap.

O kene de kasırgalı soguşlarda
Küskünlenip, kanga suvsap at oynata,

Lakin hannın yureginde başka türlü
Duygularnın alevleri gizli yata.

O ekseri kızgınlaşkan uruşlarda
Kılıçını birden siltep, tars toktala

Pek çok vakıt şaytıp taşday katıp kala,
Çevresine şaşkın-şaşkın bakıp tura.

Bir şeyden korkkan kibi benzi ata,
Öz başına söylene ve ara sıra
Köz yaşını toktamadan akıttıra.

..........
(Aleksander Sergeyeviç Puşkin)


Hiç yorum yok: